Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Článek je recenzí vydané publikace, doporučuje ji potenciálním čtenářům z řad učitelů, studujících učitelství, didaktiků i zájemců o matematiku.
Summary:
The article is a review of the published publication, it is recommended to potential readers from the ranks of teachers, students of teaching, didactics and those interested in mathematics.
Partner of
EuDML logo