Previous |  Up |  Next

Article

Title: František Kuřina: Matematika jako pedagogický problém. Mé didaktické krédo (Czech)
Title: František Kuřina: Mathematics as a pedagogical problem. My didactic credo (English)
Author: Cihlar, Jiří
Language: Czech
Journal: Učitel matematiky
ISSN: 1210-9037
Volume: 26
Issue: 1
Year: 2018
Pages: 60-62
.
Category: review
.
Summary: Článek je recenzí vydané publikace, doporučuje ji potenciálním čtenářům z řad učitelů, studujících učitelství, didaktiků i zájemců o matematiku. (Czech)
Summary: The article is a review of the published publication, it is recommended to potential readers from the ranks of teachers, students of teaching, didactics and those interested in mathematics. (English)
.
Date available: 2021-03-25T11:11:58Z
Last updated: 2021-03-25
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/148574
.

Files

Files Size Format View
UcitelMat_026-2018-1_6.pdf 2.011Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo