Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
V článku jsou uvedeny ukázky příkladů, týkající se výuky základů teorie množin a výrokového počtu v kontextu opakování reálných funkcí a dalších běžně známých relací na úrovni střední školy.
Summary:
In the paper, a sample of examples concerned on the teaching of the foundation set theory and the logic symbols in the context of a repeat of real functions and other commonly known relations at the level of secondary school mathematics.
Partner of
EuDML logo