Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
V současné době dochází k úpadku zájmu žáků a studentů o přírodovědné obory, mezi nimi i o matematiku. Je tedy vhodné pokoušet se hledat nové možnosti motivace studentů, které je přivedou k zájmu o tuto vědu nebo dokonce k jejímu dalšímu a hlubšímu studiu. Mezi možné motivační nástroje lze zahrnout například celosvětovou hru geocaching, která nabízí v kombinaci s outdoorovým vyžitím při hledání „pokladů“ i množství neotřelých a zajímavých úloh z matematiky a logiky, případně i dalších vědních oborů.
Summary:
Currently, there is a decline in the interest of pupils and students in the natural sciences, including mathematics. Therefore, it is appropriate to try to find new ways to motivate students to study of mathematics. Among the possible motivation tools, we can include, for example, the worldwide game called geocaching that offers the combination of outdoor "treasure" hunt and the amount of new and interesting tasks from mathematics, logic and even other science disciplines.
Partner of
EuDML logo