Previous |  Up |  Next

Article

Title: Ján Čižmár: Dejiny matematiky od najstarších čias po súčasnosť (Slovak)
Title: Ján Čižmár: History of mathematics from the oldest days to nowadays (a review) (English)
Author: Lengyelfalusy, Tomáš
Language: Slovak
Journal: Učitel matematiky
ISSN: 1210-9037
Volume: 26
Issue: 3
Year: 2018
Pages: 184-188
.
Category: review
.
Summary: V tejto recendzii predstavíme výnimočnú a jedinečnú publikáciu z oblasti dejín matematiky. Publikácia je vedeckou monografiou ale zároveň aj učebnicou a príručkou pre každého, kto by si chcel rozšíriť svoje vedomosti z danej oblasti. (Slovak)
Summary: In this review we will present an exceptional and unique publication in the field of the history of mathematics. The publication is a scientific monograph but also a textbook and guide for anyone who would like to expand their knowledge in the field. (English)
.
Date available: 2021-03-25T11:17:23Z
Last updated: 2021-08-02
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/148587
.

Files

Files Size Format View
UcitelMat_026-2018-3_5.pdf 651.2Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo