Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
V tejto recendzii predstavíme výnimočnú a jedinečnú publikáciu z oblasti dejín matematiky. Publikácia je vedeckou monografiou ale zároveň aj učebnicou a príručkou pre každého, kto by si chcel rozšíriť svoje vedomosti z danej oblasti.
Summary:
In this review we will present an exceptional and unique publication in the field of the history of mathematics. The publication is a scientific monograph but also a textbook and guide for anyone who would like to expand their knowledge in the field.
Partner of
EuDML logo