Previous |  Up |  Next

Article

Title: Využití podobnosti trojúhelníků pro měření výšek (Czech)
Title: Use of the similarity of triangles for measuring heights (English)
Author: Spíchal, Luděk
Language: Czech
Journal: Učitel matematiky
ISSN: 1210-9037
Volume: 26
Issue: 4
Year: 2018
Pages: 220-235
.
Category: math
.
Summary: Článek pojednává o možnostech měření výšek stromů (popř. budov či jiných volně stojících objektů). Obsahuje popis dvou přístrojů používaných zejména v minulosti k měření výšek. Nabízí možnost vytvoření jednoduchých modelů výškoměrů s využitím matematiky základní nebo střední školy. V poslední části se pokusíme odhadnout náhodnou chybu vznikající použitím jednoho z popsaných výškoměrů. (Czech)
Summary: This article refers to the measuring possibilities of tree heights. There are descriptions of two devices used especially in the past. The article also offers the skills to create simple models of hypsometers using mathematics of elementary or secondary school. The last part is focused on error's estimation by using hypsometers. (English)
.
Date available: 2021-03-25T11:19:07Z
Last updated: 2021-08-02
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/148591
.

Files

Files Size Format View
UcitelMat_026-2018-4_3.pdf 2.604Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo