Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Článek pojednává o možnostech měření výšek stromů (popř. budov či jiných volně stojících objektů). Obsahuje popis dvou přístrojů používaných zejména v minulosti k měření výšek. Nabízí možnost vytvoření jednoduchých modelů výškoměrů s využitím matematiky základní nebo střední školy. V poslední části se pokusíme odhadnout náhodnou chybu vznikající použitím jednoho z popsaných výškoměrů.
Summary:
This article refers to the measuring possibilities of tree heights. There are descriptions of two devices used especially in the past. The article also offers the skills to create simple models of hypsometers using mathematics of elementary or secondary school. The last part is focused on error's estimation by using hypsometers.
Partner of
EuDML logo