Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Tento text se zabývá konstrukcí nástrojů, jejichž použitím je možno získat dané typy rovnic, které nalezneme v učebnicích pro střední školy. Konkrétně se bude jednat o kvadratické rovnice a rovnice vedoucí na kvadratické rovnice. V tomto textu uvedeme některé „typické učebnicové příklady“, potom ke každému vybranému typu sestavíme nástroj, jehož implementaci zrealizujeme programem GeoGebra. Od vytvořeného nástroje budeme očekávat, že sestaví příklad, jehož „parametry“ si učitel předem zvolí.
Summary:
This paper deals with the categorization of high school equations leading to quadratic equations. For the pre-selected type of equation, a tool (simple algorithm) is then derived, whose task is to assemble the equation of the desired type. The user of the given tool usually inputs the roots of the equation and requests that the obtained equation has rational, respectively, integer coeffficients. The tools (algorithms) can be implemented in many CAS systems, but for the simplicity of these algorithms, free available GeoGebra is sufficient.
Partner of
EuDML logo