Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Hru v šachy zná každý z nás včetně malých dětí a většina z nás také ovládá její pravidla alespoň na úrovni umožňující její rekreační hraní. Šachy přitom rozvíjí logické myšlení, algoritmizaci a strategické uvažování. Nejsou však jedinou činností, kterou lze na ploše šachovnice, ať už jakkoliv velké, provozovat. Dalšími možnostmi jsou kromě dámy nebo historických předchůdců šachu – šatranže a čaturangy – nejrůznější logické a matematické úkoly či rébusy. Ty jsou leckdy bez větších obtíží řešitelné již studenty středních nebo dokonce základních škol a mohou tak být zajímavou motivací k hlubšímu studiu matematiky a příbuzných oborů.
Summary:
The game of chess is known to all of us, including young children. The most of us also know its rules at least at the level that allows us to play the chess. The game develops logical thinking, algorithmization and strategic thinking. However, it is not the only activity that can be performed on the chessboard. Other activities, besides draughts (checkers) or chess predecessors chaturanga and shatranj, include various logical and mathematical tasks or rebus. These are often solvable for the students of secondary or even elementary schools and can thus be an interesting motivation for their deeper study of mathematics and related disciplines.
Partner of
EuDML logo