Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Rozvoj logického myšlení je všeobecně považován za jeden z hlavních cílů výuky matematiky. Článek vychází z analýzy pojmu logické myšlení a vztahu mezi logickým a matematickým myšlením. V dalších částech se článek věnuje některým zásadním aspektům prelogického a logického myšlení v předškolním vzdělávání a na 1. stupni ZŠ, ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ a ve středoškolské matematice. Následně jsou uvedeny některé typické příklady absence logického myšlení ve vyučování matematiky, jež ve svých důsledcích vede k formálnosti matematických znalostí žáků. Závěrem je zdůrazněna nutnost systematického využívání logických pojmů a rozvoje logického myšlení v celém průběhu studia matematiky.
Summary:
The development of the logical thinking of pupils is generally regarded as one of the chief goals in the education of mathematics. The paper is based on the analysis of the concepts of logical thinking and the relations between logical and mathematical thinking. The following parts of the paper are devoted to some basic aspects of pre-logical and logical thinking in pre-primary, elementary and secondary school education. Subsequently, some typical examples of the absence of the logical thinking in the education of mathematics are mentioned and the consequences which lead to the formalism of the pupils' knowledge. In conclusion, the necessity of the systematic use of logical concepts and the logical thinking development in the whole progress of the education of mathematics is emphasized.
Partner of
EuDML logo