Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
V tomto příspěvku vyšetřuji pohyb bodu, který je spojen s kružnicí daného poloměru, jež se kotálí po vnitřním obvodu další kružnice o dvojnásobném poloměru. Užitím vhodných geometrických vztahů odvozuji, že trajektorií tohoto bodu je elipsa a určuji její parametry.
Summary:
In this article I explore the trace of a point attached to a circle (of radius r) which rolls around the inside of a fixed circle (of radius 2r). Using appropriate geometric relations I deduce that the trace of such a point is an ellipse.
Partner of
EuDML logo