Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Tradiční celostátní konference se uskutečnila ve dnech 8. 11. až 10. 11. 2018 v příjemném prostředí hotelu Srní na Šumavě. Jednání konference zahrnovalo jak hlavní přednášky, tak příspěvky účastníků v jednotlivých sekcích a diskuze v rámci dvou kulatých stolů.
Partner of
EuDML logo