Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Krátká informace o projektu Brainfitness (BF) - mozkové posilovny s cílem rozvíjet logické myšlení.
Summary:
Short information about the project Brainfitness (BF) - brain gyms with the aim of developing logical thinking.
Partner of
EuDML logo