Previous |  Up |  Next

Article

Title: Spor o nekonečno (Czech)
Title: The dispute about infinity (English)
Author: Bušková, Petra
Language: Czech
Journal: Učitel matematiky
ISSN: 1210-9037
Volume: 28
Issue: 1
Year: 2020
Pages: 2-11
.
Category: math
.
Summary: Článek pojednává o sporu dvou významných osobností – francouzského matematika, fyzika a filosofa Henriho Poincarého a německého matematika a logika Georga Cantora. Jejich spor se týkal teorie množin vytvořené Cantorem, zejména pak citlivé otázky nekonečna. Aktuální nekonečno, na kterém založil Cantor teorii množin, nemohl Poincaré, stejně jako další zástupci intuicionismu, uznat za přijatelné. Intuicionisté se totiž opírali výhradně o nekonečno potenciální. Článek uvozuje téma krátkým představením obou matematiků, na které navazuje stručným pohledem na vývoj chápání nekonečna. V další části je představena podstata sporu mezi Georgem Cantorem a intuicionisty, zastoupenými Henrim Poincarém. (Czech)
Summary: The article deals with the dispute of two prominent personalities -- French mathematician, physicist and philosopher Henri Poincaré and German mathematician and logician Georg Cantor. Their dispute was related to set theory created by Cantor, especially the conception of infinity. The actual infinity on which Cantor based his set theory, Poincaré, as well as other representatives of intuitionism, could not accept. Intuitionists relied exclusively on potential infinity. The article introduces the topic by a short introduction of both mathematicians, followed by a brief look at the evolution of understanding infinity. In the next part, the essence of the dispute between Georg Cantor and the intuitionists, represented by Henri Poincaré, is presented. (English)
.
Date available: 2021-03-25T12:27:02Z
Last updated: 2021-08-02
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/148625
.
Reference: [1] Bolzano, B., Zich, O.: Paradoxy nekonečna.(1963). Praha: Československá akademie věd.
Reference: [2] Fuchs, E.: Teorie množin pro učitele.(1999). Brno: Masarykova univerzita.
Reference: [3] Gray, J. J.: Henri Poincaré.(2018). Encyclopaedia Britannica. Dostupné z: http://www.britannica.com/biography/Henri-Poincare/
Reference: [4] Gribbin, J. R.: 100 nejslavnějších vědců: nejvýznamnější osobnosti vědy od starověkého Řecka po současnost (Encyklopedie Britannica).et al. (2009). Brno: Jota.
Reference: [5] Kolman, V., Roreitner, R.: O špatném nekonečnu.(2013). Praha: Filosofia.
Reference: [6] Mareš, M.: Příběhy matematiky: stručná historie královny věd.(2011). Příbram: Pistorius & Olšanská.
Reference: [7] O'Connor, J. J., Robertson, E. F.: Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor.(1998). MacTutor History of Mathematics archive. Dostupné z: http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Cantor.html/
Reference: [8] O'Connor, J. J., Robertson, E. F.: Benoît Mandelbrot.(1999). MacTutor History of Mathematics archive. Dostupné z: http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Mandelbrot.html/
Reference: [9] O'Connor, J. J., Robertson, E. F.: Jules Henri Poincaré.(2003). MacTutor History of Mathematics archive. Dostupné z: http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Poincare.html/
Reference: [10] Poincaré, H.: Budoucnost mathematiky.(1909). Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, 38(2), 129-149, přeložil B. Bydžovský. MR 0260550
Reference: [11] Poincaré, H.: Science and Hypothesis.(1952). New York: Dover Publications. MR 0050528
Reference: [12] Poincaré, H., Fiala, J.: Číslo, prostor, čas: výbor z prací o filosofii vědy.(2010). Kanina: OPS.
Reference: [13] The Nobel Prize: Nomination Database: Henri Poincaré.(2018). Dostupné z: https://www.nobelprize.org/nomination/redirector/?redir=archive/show_people.php&id=7313/
.

Files

Files Size Format View
UcitelMat_028-2020-1_2.pdf 270.6Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo