Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Mnoho žáků považuje geometrii za celkem zbytečnou teorii. Nabízíme několik námětù úloh, které mají své kořeny v minulosti a mohly by ukázat prospěnost geometrie v praxi a povzbudit zájem o její využití v našem světě.
Summary:
Many students consider geometry to be a completely useless theory. We offer several ideas for tasks that have their roots in the past and could show the benefits of geometry in practice and encourage interest in its use in our world.
References:
[1] Kadeřávek, F.: Geometrie a umění v dobách minulých. (1935). Praha: Jan Štenc.
[2] Robová, J., Moravcová, V., Halas, Z., Hromadová, J.: Žákovské koncepty trojúhelníku na začátku druhého stupně vzdělávání. (2019). Scientia in educatione, 10(1), 1-22. DOI 10.14712/18047106.1211
Partner of
EuDML logo