Previous |  Up |  Next

Article

Title: Jak to vlastně je? Rovnice (Czech)
Title: How is it actually? Equations (English)
Author: Kuřina, František
Language: Czech
Journal: Učitel matematiky
ISSN: 1210-9037
Volume: 28
Issue: 3
Year: 2020
Pages: 173-182
.
Category: math
.
Summary: Příspěvek uvádí různé přístupy k pojmu rovnice na základní škole. Obsahuje i ukázky z několika učebnic a zdůrazňuje potřebu spojování algebry s geometrií. (Czech)
Summary: The article presents different ways of understanding the concept of equation at the elementary school level. It includes illustrations from several textbooks and emphasises the need to connect algebra and geometry. (English)
.
Date available: 2021-03-25T12:38:18Z
Last updated: 2021-03-26
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/148644
.
Reference: [1] Boček, L., Bočková, J., Charvát, J.: Matematika pro gymnázia. Rovnice a nerovnice.(1995). Prometheus.
Reference: [2] Bušek, I., Boček, L., Calda, E.: Matematika pro gymnázia. Základní poznatky.(1992). Prometheus.
Reference: [3] Cizlerová, M., Krupka, P., Polický, Z., Škroupková, B.: Matematika pro střední školy. Výrazy, rovnice a nerovnice.(2013). Didaktis.
Reference: [4] Doboš, J.: Rovnice a nerovnice.(2003). Bolchazy-Carducci Publishers.
Reference: [5] Hejný, M., Šalom, P., Urbánek, L.: Matematika pro druhý stupeň základní školy A, B, C, D, E, F.(2015-2018). Fraus.
Reference: [6] Herman, J., Chrápavá, V., Jancovičová, E., Šimša, J.: Matematika. Rovnice a nerovnice.(1996). Prometheus.
Reference: [7] Hromádko, F., Strnad, A.: Sbírka úloh z algebry.(1879). JČM.
Reference: [8] Hrubý, D.: Matematická cvičení pro střední školy.(2008). Prometheus.
Reference: [9] Hruša, K., Vyšín, J.: Vybrané kapitoly z metodiky vyučování matematice na základní devítileté škole.(1964). SPN.
Reference: [10] Klaus, V., Fišerová, K.: Matematika pro trojkaře.(2013). Fortuna.
Reference: [11] Kočandrle, M., Boček, L.: Matematika pro gymnázia. Analytická geometrie.(1995). Prometheus.
Reference: [12] Kubáček, Z.: Matematika pre 2. ročník gymnázií.(2010). Orbis Pictus Istropolitana.
Reference: [13] Kuřina, F.: Praktikum algebraické techniky.(1992). MÚ AV ČR.
Reference: [14] Liška, M.: Matika pro spolužáky. Opakování, Základní poznatky. Rovnice a nerovnice.(2015). Meg-cz.
Reference: [15] Novotná, J.: Sbírka úloh z matematiky.(1997). Scientia.
Reference: [16] Polák, J.: Středoškolská matematika v úlohách.(1996). Prometheus.
Reference: [17] Polák, J.: Didaktika matematiky.(2014). Fraus.
Reference: [18] Polya, G.: Jak to řešit?.(2016). Matfyzpress.
Reference: [19] Součková, B.: 105 hodin algebry v 8. ročníku.(1978). JČMF.
Reference: [20] Šedivý, J.: O modernizaci školské matematiky.(1969). SPN.
Reference: [21] Vyšín, J.: Metodika řešení matematických úloh.(1962). SPN.
.

Fulltext not available (moving wall 12 months)

Partner of
EuDML logo