Previous |  Up |  Next

Issue 1,  Volume 1, 1991 (Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu)

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu

1-1 Několik slov úvodem….  Veselý, Jiří
2-2 Co nového v „TeXworldu“….  Veselý, Jiří
2-3 Budoucnost TeXu a METAFONTu.  Knuth, Donald E.
3-10 Komentář k budoucnosti TeXu a METAFONTu.  Beebe, Nelson H. F.
10-12 ASCII Editor pro TeX.  Ulrych, Oldřich
12-16 Textový editor CSED.  Ševeček, Pavel
16-18 Popis textového editoru PragoText.  editorial board, CSTUG
18-20 DANTE.  Nadrchal, Jaroslav; Rogalewicz, Jiří; Veselý, Jiří
20-23 Co je nového s šířenou verzí TeXu pro češtinu?.  Ulrych, Oldřich
23-27 Stanovy Československého sdružení uživatelů TeXu.  
 
Partner of
EuDML logo