Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 97k80
Summary:
Jedním z nejpoužívanějších testů statistické významnosti je tzv. Studentův t-test. Autorem matematického modelu, na kterém je tento test založen, je britský statistik William Sealy Gosset (1876-1937). Článek popisuje podstatu a vznik tohoto testu v matematickém a historickém kontextu.
Summary:
One of the most used tests of statistical significance is the so called Student’s t-test. The author of the mathematical model on which this test is based is the British statistician William Sealy Gosset (1876-1937). The article describes the essence and origin of this test in a~mathematical and historical context.
References:
[1] Arbuthnot, J.: An argument for divine providence, taken from the constant regularity observed in the births of both sexes. (1710). Philosophical Transactions of the Royal Society, 27, 186-190. Dostupné z http://www.jstor.org/stable/103111 DOI 10.1098/rstl.1710.0011
[2] Boland, P. J.: A biographical glimpse of William Sealy Gosset. (1984). American Statistician, 38, 179-183. MR 0720302
[3] Box, J. F.: Gosset, Fisher, and t distribution. (1981). The American Statistician, 35(2), 61-66. MR 0613843
[4] Box, J. F.: Guinness, Gosset, Fisher, and small samples. (1987). Statistical Science, 2(1), 45-52. MR 0896258
[5] Eisenhart, C.: On the transition from “Student’s” z to “Student’s” t. (1979). American Statistician, 33, 6-10. MR 0522172
[6] Emanovský, P.: První statistické testování hypotézy podle Johna Arbuthnota. (2021). Učitel matematiky, 29(1), 26-36.
[7] Fienberg, S. E.: A brief history of statistics in three and one-half chapters: a review essay. (1992). Statistical Science, 7(2), 208-225. DOI 10.1214/ss/1177011360 | MR 1179648
[8] Fisher, R. A.: Statistical methods for research workers. (1934). Paternoster Row. MR 0346954
[9] Hendl, J.: Přehled statistických metod - zpracování dat. (2004). Portál.
[10] Chráska, M.: Metody pedagogického výzkumu. (2007). Portál.
[11] Klementa, J., Komenda, S., Kunert, E.: Statistické metody v pedagogickém výzkumu. (1984). VUP.
[12] Komenda, S.: Biometrie. (1994). VUP.
[13] Plackett, R. I., Barnard, G. A.: Student - A statistical biography of William Sealy Gosset. (1990). Clarendon Press.
[14] Student: The probable error of a mean. (1908). Biometrika, 6, 1-25. DOI 10.2307/2331554
[15] Škaloudová, A.: Statistika v pedagogickém a psychologickém výzkumu. (1998). Pedagogická fakulta UK.
[16] Ziliak, S. T.: Guinnessometrics: The economic foundation of Student’s t. (2008). Journal of Economic Perspectives, 22(4), 199-216. DOI 10.1257/jep.22.4.199
[17] Ziliak, S. T.: W.S. Gosset and some neglected concepts in experimental statistics: Guinnessometrics II. (2011). Journal of Wine Economics, 6(2), 252-277. DOI 10.1017/S1931436100001632
[19] Ziliak, S. T.: Balanced versus randomized field experiments in economics: Why W. S. Gosset aka “Student” matters. (2014). Review of Behavioral Economics, 1, 167-208. DOI 10.1561/105.00000008
Partner of
EuDML logo