Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 97A99, 97G99
Summary:
The article deals with some possibilities of how to teach mathematics through practical activities. The matematics in this conception is not a theoretical field. It is the area of the creation of mathematics by students themselves. Some examples are given.
References:
[1] Fuchs, E., Zelendová, E.: Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. (2015). Praha: NÚV.
[2] Hejný, M., Kuřina, F.: Dítě, škola a matematika. (2015). Praha: Portál.
[3] Komenský, J. A.: Analytická didaktika. (1947). Praha: Státní nakladatelství.
[4] Kupčáková, M.: Tvořivá geometrie I. (2015). Hradec Králové: Gaudeamus.
[5] Kuřina, F.: Didactical Structure of Geometry. (1995). In ICMI Study Perspectives on the Teaching of Geometry for the 21th Century. University of Catania.
[6] Kuřina, F.: Geometrické praktikum I., II. (1994). Praha: MÚ AVČR.
[7] Kuřina, F.: Hilbert nebo Hadamard. (2012). Pokroky matematiky, fyziky, astronomie, 57, 239-253.
[8] Russell, B.: Mystika a logika a jiné eseje. (2015). Praha: Academia.
[9] Scriba, C. J., Schreiber, P.: 5000 Jahre Geometrie. (2001). Berlín: Springer.
[10] Valouch, M.: Měřictví pro nižší třídy škol středních. (1926). Vídeň: Hölde-Pichler-Tempský.
[11] Vopěnka, P.: Druhé rozpravy s geometrií. (1991). Práh: Praha.
[12] Vopěnka, P.: Napínači provazů. (2007). In Eukleidés, Základy. Nymburk: OPS.
[13] Vopěnka, P.: Poznámky o současné matematice. (1971). Filosofický časopis, 19, 731-753.
[14] Vopěnka, P.: Rozpravy s geometrií. (1989). Praha: Panorama.
[15] Vyšín, J.: Elementární geometrie I. (1952). Praha: Přírodovědecké vydavatelství.
[16] Zelinka, B.: Předmluva překladatele. (1976). In S. Marcus, Matematická analýza čtená podruhé. Praha: Academia.
Partner of
EuDML logo