Previous |  Up |  Next

Issue 1,  Volume 25, 2017 (Učitel matematiky)

Publikováno 29.1.2017

1-8 Trojúhelníčková konstrukce elipsy.  Kočandrlová, Milada
9-19 Je matematika věda nebo řemeslo?.  Kuřina, František
20-31 Může skupinová výuka matematiky zlepšit vzájemné vztahy mezi žáky?.  Borůvková, Radka; Emanovský, Petr
32-42 Propedeutika pojmu funkce.  Pěchoučková, Šárka; Kašparová, Martina; Honzík, Lukáš; Hora, Jaroslav
43-55 Využitie programu GeoGebra pri riešení úloh lineárnej optimalizácie.  Molnár, Pavel
56-61 Marek Liška: Matika pro spolužáky.  Kuřina, František
62-64 Matematika pro trojkaře aneb Maturita v kapse.  Wossala, Jan
 
Partner of
EuDML logo