Previous |  Up |  Next

Article

Full entry | Fulltext not available (moving wall 12 months)      Feedback
References:
[1] Smýkalová, R.: Čtyři trigonometrické nerovnosti. Rozhledy matematickofyzikální, 83 (2008), 1, 1–7.
[2] Smýkalová, R.: Goniometrické funkce v elementární matematice. CERM, Brno, 2016.
[3] Pokorný, P.: Od numerického experimentu ke goniometrickým nerovnostem. Rozhledy matematicko-fyzikální, 84 (2009), 4, 19–23.
[4] Wikipedia: Jensenova nerovnost. Wikipedia. https://cs.wikipedia.org/wiki/Jensenova_nerovnost
Partner of
EuDML logo