Previous |  Up |  Next

Article

Full entry | Fulltext not available (moving wall 12 months)      Feedback
References:
[1] Burjan, V., Burjanová, ź.: Matematické hry. Pytagoras, 1991.
[2] Jančařík, A.: Hry v matematice. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2007.
[3] Michalik, J.: A Winning Strategy for Hold That Line. The Mathematical Intelligencer, 42 (2020), 4, 71–77. DOI 10.1007/s00283-020-09988-8
[4] Sackson, S.: A Gamut of Games. Dover Publications, 1992.
[5] Tomsa, J.: Nehrajte si se sirkami I. Rozhledy matematicko-fyzikální, 92 (2017), 1, 1–9.
[6] 100+1: Kurýři UPS neodbočují vlevo: Šetří tím palivo, čas i životní prostředí. 100+1, https://www.stoplusjednicka.cz/kuryri-ups-neodbocuji-vlevo-setri-tim-palivo-cas-i-zivotni-prostredi
[7] Reichman, M.: Zajímavost – odbočování: Nikdy neodbočuj vlevo!. https://kiosek.epublishing.cz/1001/5-2017/nikdy-neodbocuj-vlevo
Partner of
EuDML logo