Previous |  Up |  Next

Article

Title: Matematická hra: Kurýr (Czech)
Author: Řada, Jakub
Language: Czech
Journal: Rozhledy matematicko-fyzikální
ISSN: 0035-9343 (print)
Volume: 96
Issue: 2
Year: 2021
Pages: 16-23
Summary lang: English
.
Category: math
.
.
Date available: 2021-10-06T08:43:02Z
Last updated: 2022-02-21
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/149124
.
Reference: [1] Burjan, V., Burjanová, ź.: Matematické hry.Pytagoras, 1991.
Reference: [2] Jančařík, A.: Hry v matematice.Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2007.
Reference: [3] Michalik, J.: A Winning Strategy for Hold That Line.The Mathematical Intelligencer, 42 (2020), 4, 71–77. MR 4182048, 10.1007/s00283-020-09988-8
Reference: [4] Sackson, S.: A Gamut of Games.. Dover Publications, 1992.
Reference: [5] Tomsa, J.: Nehrajte si se sirkami I.Rozhledy matematicko-fyzikální, 92 (2017), 1, 1–9.
Reference: [6] 100+1: Kurýři UPS neodbočují vlevo: Šetří tím palivo, čas i životní prostředí.100+1, https://www.stoplusjednicka.cz/kuryri-ups-neodbocuji-vlevo-setri-tim-palivo-cas-i-zivotni-prostredi.
Reference: [7] Reichman, M.: Zajímavost – odbočování: Nikdy neodbočuj vlevo!.https://kiosek.epublishing.cz/1001/5-2017/nikdy-neodbocuj-vlevo.
.

Fulltext not available (moving wall 12 months)

Partner of
EuDML logo