Previous |  Up |  Next

Article

Full entry | Fulltext not available (moving wall 12 months)      Feedback
References:
[1] Wikipedia: Gravity of Earth. Wikipedia [online.] Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Gravity_of_Earth
[2] Konečný, P.: Magnusův jev. In: Koudelková, V., Kácovský, P. (eds.): Veletrh nápadů učitelů fyziky, 25, sborník z konference. MatfyzPress, Praha, 2020, 175–184. https://vnuf.cz/2020/sbornik_VNUF_2020.pdf
[3] NašeStromy.cz: Naše stromy: Objemová hmotnost dřeva. [online.] Dostupné z: http://www.nasestromy.cz/objemova-hmotnost-dreva/
[4] Wikipedia: Drag (physics). Wikipedia [online.] Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Drag_(physics)
[5] Mikulčák, J., Charvát, J.: Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy. Prometheus, Praha, 2006.
Partner of
EuDML logo