Previous |  Up |  Next

Article

Title: Jak provokovat, když dostanete úlohu o pádu železné a dřevěné koule I (Czech)
Author: Dvořák, Leoš
Language: Czech
Journal: Rozhledy matematicko-fyzikální
ISSN: 0035-9343 (print)
Volume: 96
Issue: 2
Year: 2021
Pages: 57-67
Summary lang: English
.
Category: physics
.
.
Date available: 2021-10-06T08:46:06Z
Last updated: 2022-02-21
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/149127
.
Related article: http://dml.cz/handle/10338.dmlcz/149274
Related article: http://dml.cz/handle/10338.dmlcz/149341
.
Reference: [1] Wikipedia: Gravity of Earth.Wikipedia [online.] Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Gravity_of_Earth
Reference: [2] Konečný, P.: Magnusův jev.In: Koudelková, V., Kácovský, P. (eds.): Veletrh nápadů učitelů fyziky, 25, sborník z konference. MatfyzPress, Praha, 2020, 175–184. https://vnuf.cz/2020/sbornik_VNUF_2020.pdf
Reference: [3] NašeStromy.cz: Naše stromy: Objemová hmotnost dřeva.[online.] Dostupné z: http://www.nasestromy.cz/objemova-hmotnost-dreva/
Reference: [4] Wikipedia: Drag (physics).Wikipedia [online.] Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Drag_(physics)
Reference: [5] Mikulčák, J., Charvát, J.: Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy.Prometheus, Praha, 2006.
.

Fulltext not available (moving wall 12 months)

Partner of
EuDML logo