Previous |  Up |  Next

Article

Title: Sonda do představ a základních znalostí žáků středních škol v učivu pravděpodobnosti (Czech)
Title: A probe into secondary school students‘ ideas and knowledge about probability (English)
Author: Fiala, Jan
Language: Czech
Journal: Učitel matematiky
ISSN: 1210-9037
Volume: 29
Issue: 3
Year: 2021
Pages: 146-166
Summary lang: English
.
Category: math
.
Summary: Článek přináší výsledky dotazníku zadaného žákům středních škol a zaměřenéno na jejich znalosti z pravděpodobnosi. Žáci odpovídali na otázky týkající se pravděpodobnosti a řešili základní úlohy z pravděpodonotis. Článek shrnuje i některé časté chyby a miskoncepce. (Czech)
Summary: In this paper we comment on the results of a questionnaire survey in the field of probability. The questionnaire focused on students' ideas about some concepts from the probability curriculum and on students' success in solving basic probabilistic tasks. We attach the results of the questionnaire to the assignment of the tasks and in the didactic commentary we draw attention to the misconceptions of the pupils and the errors that occurred. (English)
.
Date available: 2021-10-18T08:10:41Z
Last updated: 2021-10-18
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/149138
.
Reference: [1] Balada, J., Baladová, G., Boněk, J., Brant, J., Brychnáčová, E., Doležalová, O., Faltýn, J., Herink, J., Holasová, T., Horská, V., Houska, J., Hovorková, M., Hučínová, L., Hudecová, D., Charalambidis, A., Jeřábek, J., Jonák, Z., Janoušková, S., Kodet, S., ..., Zelendová, E.: Rámcový vzdělávací program pro gymnázia.(2007). Výzkumný ústav pedagogický v Praze.
Reference: [2] Balada, J., Brant, J., Brychnáčová, E., Herink, J., Holasová, T., Horská, V., Hudecová, D., Hučínová, L., Charalambidis, A., Jonák, Z., Krčková, S., Kůlová, A., Lisnerová, R., Maršák, J., Masaříková, J., Nováková, J., Pastorová, M., Pernicová, H., Pumpr, V., ..., Zahradníková, J.: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.(2017). Výzkumný ústav pedagogický v Praze.
Reference: [3] Büchter, A., Henn, H.-W.: Elementare Stochastik. Eine Einführung in die Mathematik der Daten und des Zufalls.(2007). Springer.
Reference: [4] Calda, E., Dupač, V.: Matematika pro gymnázia. Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika.(1993). JČMF.
Reference: [5] Fuchs, E., Kubát, J., Dittrich, J., Drahotský, P., Hrubý, D., Meixnerová, Z., Pomykalová, E.: Standardy a testové úlohy z matematiky pro čtyřletá gymnázia.(1998). Prometheus.
Reference: [6] Hendl, J.: Přehled statistických metod.(2015). Portál.
Reference: [7] Krüger, K., Sill, H-D., Sikora, Ch.: Didaktik der Stochastik in der Sekundarstufe I..(2015). Springer Spektrum.
Reference: [8] Pelikán, J.: Základy empirického výzkumu pedagogických jevů.(2007). Nakladatelství Karolinum.
Reference: [9] Plocki, A., Tlustý, P.: Pravděpodobnost a statistika pro začátečníky a mírně pokročilé.(2007). Prometheus.
.

Fulltext not available (moving wall 12 months)

Partner of
EuDML logo