Previous |  Up |  Next

Article

Title: Jak to vlastně je? Velikost úsečky (Czech)
Title: How is it anyway? Line segment length (English)
Author: Kuřina, František
Author: Vondrová, Naďa
Language: Czech
Journal: Učitel matematiky
ISSN: 1210-9037
Volume: 29
Issue: 3
Year: 2021
Pages: 167-182
.
Category: math
.
Summary: Autoři se zamýšlejí nad problematikou velikosti úsečky a jejího měření, a to z pohledu historie, ale zejména výuky tématu v hodinách matematiky. Pozornost věnují i matematickému hledisku. (Czech)
.
Date available: 2021-10-18T08:12:23Z
Last updated: 2021-10-18
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/149139
.
Reference: [1] Barrow, J.: Konstanty přírody.(2005). Paseka.
Reference: [2] Benda, B.: Měřictví a rýsování pro první třídu škol měšťanských.(1889). František Borový.
Reference: [3] : Biblí svatá.(1900). Biblická společnost.
Reference: [4] Čech, E.: Geometrie pro 1. třídu měšťanských a středních škol.(1947). JČMF.
Reference: [5] Eukleides: Základy.(2007). OPS.
Reference: [6] Folta, J., Nový, L.: Dějiny přírodních věd v datech.(1979). Mladá Fronta.
Reference: [7] Greš, J.: Na Mars s americkým vízem.(2004). Respekt 3.
Reference: [8] Halliday, D., Resnik, R., Walker, J.: Fyzika 1.(2002). Prometheus.
Reference: [9] Hejný, M., Jirotková, D., Slezáková-Kratochvílová, J.: Matematika, 1. díl.(2007). Fraus.
Reference: [10] Hejný, M., Šalom, P., Jirotková, D., Hanušová, J., Sukniak, A., Bomerová, E.: Matematika A. Učebnice pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia.(2015). H-mat.
Reference: [11] Hejný, M., Šalom, P., Jirotková, D., Hanušová, J., Sukniak, A.: Matematika C. Učebnice pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia.(2016). H-mat.
Reference: [12] Hošpesová, A., Divíšek, J., Kuřina, F.: Svět čísel a tvarů. Matematika pro 1. ročník.(1996). Prometheus.
Reference: [13] Hošpesová, A., Divíšek, J., Kuřina, F.: Svět čísel a tvarů. Matematika pro 2. ročník.(1997). Prometheus.
Reference: [14] Hošpesová, A., Divíšek, J., Kuřina, F.: Svět čísel a tvarů. Matematika pro 3. ročník.(1998). Prometheus.
Reference: [15] Hošpesová, A., Divíšek, J., Kuřina, F.: Svět čísel a tvarů. Matematika pro 5. ročník.(2000). Prometheus.
Reference: [16] Krygowska, A. Z.: Geometria.(1975). WSP.
Reference: [17] Kuřina, F.: Metrika a topologie.(1979). Pedagogická fakulta Hradec Králové.
Reference: [18] Kuřina, F., Vondrová, N.: Jak to vlastně je? Nekonečno.(2021). Učitel matematiky, 29(2), 111-127.
Reference: [19] Lee, J. M.: Axiomatic geometry.(2013). AMS.
Reference: [20] Pavlíček, J. B.: Základy neeukleidovské geometrie Lobačevského.(1953). Přírodovědecké nakladatelství.
Reference: [21] Pogorelov, A. V.: Geometrija.(1983). Nauka.
Reference: [22] Pomykalová, E.: Matematika pro gymnázia. Planimetrie.(1993). Prometheus.
Reference: [23] Pomykalová, E.: Deskriptivní geometrie pro střední školy.(2010). Prometheus.
Reference: [24] Pomykalová, E.: Planimetrie. I..(2019). Fraus.
Reference: [25] Robinson, A.: Jak se měří svět: Příběhy z dějin měření.(2009). Universum.
Reference: [26] Stehlíková, N., Hejný, M., Jirotková, D.: Úvod do studia analytické geometrie.(2005). PedF UK.
Reference: [27] Větvička, V.: Moje květinová jitra.(2003). Vašut.
Reference: [28] Vopěnka, P.: Rozpravy s geometrií.(1989). Panorama.
Reference: [29] Vyšín, J.: Elementární geometrie.(1952). Přírodovědecké vydavatelství.
Reference: [30] Vyšín, J., Dlouhý, Z., Metelka, J., Urban, A.: Geometrie pro devátý až jedenáctý postupný ročník.(1954). SPN.
.

Fulltext not available (moving wall 12 months)

Partner of
EuDML logo