Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Balková, Ľ., Legerský, J.: Hašovací funkce a kombinatorika na slovech. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 58 (2013), 4, 274–284.
[2] Wikipedia: Birthday problem. https://en.wikipedia.org/wiki/Birthdayproblem
Partner of
EuDML logo