Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Bečvář, J.: Recenze knihy Znát a učit elementární matematiku. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 66 (2021), 2, 142–146.
[2] Ma, L.: Knowing and Teaching Elementary Mathematics. Lawrence Erlbum Associates, Mahwah, New Jersey, 1999. MR 1543977
[3] Ma, L.: Znát a učit elementární matematiku. Edice Galileo, sv. 77, Academia, Praha, 2021 (český překlad J. Rákosník).
Partner of
EuDML logo