Previous |  Up |  Next

Article

Title: Liping Ma: Znát a učit elementární matematiku. Jak učitelé v Číně a ve Spojených státech rozumí základní matematice (Czech)
Author: Halas, Zdeněk
Language: Czech
Journal: Rozhledy matematicko-fyzikální
ISSN: 0035-9343 (print)
Volume: 96
Issue: 4
Year: 2021
Pages: 30-33
Summary lang: English
.
Category: news
.
.
Date available: 2022-01-31T08:42:03Z
Last updated: 2023-01-02
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/149340
.
Reference: [1] Bečvář, J.: Recenze knihy Znát a učit elementární matematiku.Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 66 (2021), 2, 142–146.
Reference: [2] Ma, L.: Knowing and Teaching Elementary Mathematics.Lawrence Erlbum Associates, Mahwah, New Jersey, 1999. MR 1543977
Reference: [3] Ma, L.: Znát a učit elementární matematiku.Edice Galileo, sv. 77, Academia, Praha, 2021 (český překlad J. Rákosník).
.

Files

Files Size Format View
Rozhledy_096-2021-4_5.pdf 312.3Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo