Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Štoll, I.: Dějiny fyziky. Prometheus, Praha, 2009.
[2] Kraus, I.: Fyzika v kulturních dějinách Evropy (díl Romantici a klasikové). ČVUT, Praha, 2009.
[3] Feynman, R. P., Leighton, R. B., Sands, M.: Feynmanovy přednášky z fyziky (díl 1.). Fragment, Praha, 2013. MR 0213077
[4] Lipson, H.: The Great Experiments in Physics. Oliver & Boyd, Edinburgh, 1972.
[5] Friš, S. E., Timoreva, A. V.: Kurz fyziky III. NČ SAV, Praha, 1954.
Partner of
EuDML logo