Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Dvořák, L.: Jak provokovat, když dostanete úlohu o pádu železné a dřevěné koule I. Rozhledy matematicko-fyzikální, 96 (2021), 2, 57–67.
[2] Dvořák, L.: Jak provokovat, když dostanete úlohu o pádu železné a dřevěné koule II. Rozhledy matematicko-fyzikální, 96 (2021), 3, 59–68.
[3] Ritchie, H., Roser, M.: Energy production and consumption. Our World in Data, (2020). Dostupné online: https://ourworldindata.org/energy-production-consumption
[4] Enerdata: Global Energy Statistical Yearbook 2000. Dostupné online: https://ourworldindata.org/energy-production-consumption
[5] Enerdata: Energy Education: Tonne of oil equivalent. Dostupné online: https://energyeducation.ca/encyclopedia/Tonne_of_oil_equivalent
[6] Ocelářská unie: Globální produkce surové oceli za rok 2019 se oproti roku 2018 zvýšila o 3,4 %. Ocelářská unie. Dostupné online: https://www.ocelarskaunie.cz/globalni-produkce-surove-oceli-za-rok-2019-se-oproti-roku-2018-zvysila-o-34/
[7] Wikipedia: List of countries by steel production. Dostupné online: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_steel_produc tion
[8] VŠB: Ložiska nerostů – rudy. Dostupné online: http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/loziska_rud.html
[9] AZO materials: An Introduction to Iron. Dostupné online: https://www.azom.com/properties.aspx?ArticleID=619
[10] EngineeringToolBox.com: Compression and tension strength of some common materials. The Engineering Toolbox – Resources, Tools and Basic Information for Engineering and Design of Technical Applications. Dostupné online: https://www.engineeringtoolbox.com/compression-tension-strength-d_1352.html
[11] Weisskopf, V. F.: Search for simplicity: Mountains, waterwaves, and leaky ceilings. American Journal of Physics, 54 (1986), 2, 110–111. DOI 10.1119/1.14702
[12] Mikulčák, J., Charvát, J.: Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy. Prometheus, Praha, 2006.
[13] Wikipedia: Mars (planeta). Dostupné online: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mars_(planeta)
[15] Wikipedia: TNT equivalent. Dostupné online: https://en.wikipedia.org/wiki/TNT_equivalent
[17] NZIP: Tabulky nutričních hodnot. nzip.cz. Dostupné online: https://www.nzip.cz/clanek/612-tabulky-nutricnich-hodnot
[18] Bochníček, Z.: Padající pružina. In: Koudelková, V., Kácovský, V. (eds.): Veletrh nápadů učitelů fyziky 25, sborník z konference, MarfyzPress, Praha, 2020, 26–34. Dostupné online: https://vnuf.cz/2020/sbornik_VNUF_2020.pdf
[19] Roll, P. G., Krotkov, R., Dicke, R. H.: The equivalence of inertial and passive gravitational mass. Annals of Physics, 26 (1964), 442–517. DOI 10.1016/0003-4916(64)90259-3 | MR 0161718
[20] Rini, M.: Space tests of the equivalence principle. Physics, 10 (2017), December 4, 133–133. Dostupné online: https://physics.aps.org/articles/v10/s133 DOI 10.1103/Physics.10.s133
Partner of
EuDML logo