Previous |  Up |  Next

Issue 1,  Volume 2, 1992 (Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu)

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu

3-6 Do dalšího ročníku...  Veselý, Jiří
6-21 LAmSTeXové tabulky.  Dont, Miroslav
21-23 A přece se (jakžtakž) točí ...!.  Lhotka, Ladislav
23-26 Stručný průvodce po archivech.  Novotný, Petr
26-28 EuroTeX '92.  editorial board, CSTUG
29-30 Kdo je kdo: The Grand Wizard.  Veselý, Jiří
30-38 Popis programu TEXSPELL.  editorial board, CSTUG
38-48 Editory.  Veselý, Jiří; Dont, Miroslav; Chlebíková, Janka; Sekanina, Pavel
48-49 Elektronická konference o TeXu.  Bílý, Martin
49-51 Přehled hospodaření za rok 1991.  Hanš, O.; Novotný, A.
51-52 Z obsahu příštího čísla.  editorial board, CSTUG
 
Partner of
EuDML logo