Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
V tomto článku bude ukázáno, jak je v CSTeXu implementován LaTeX2e. Zaměříme se zejména na problematiku národní podpory. TeX, a tudíž i LaTeX, je postaven tak, aby pracoval stejným způsobem na všech operačních systémech. Přesto se jednotlivé imlementace pro různé operační systémy poněkud liší. Tento článek se tudíž více dotkne té implementace, kterou používá autor, a to je emTeX pro OS/2.
Partner of
EuDML logo