Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
V tomto článku je popsán autorův program a2ac. Program umožňuje sázet texty PostScriptovým fontem v jazycích, ve kterých se používají akcentované znaky. Výchozí fonty nemusejí obsahovat celou abecedu daného jazyka; stačí, když jsou přítomny jednotlivé akcenty samostatně. Konfigurační soubory programu a2ac jsou nezávislé na kódování PostScriptového fontu i na kódování, které je použito v sázecím systému. Program může být použit na přípravu fontů pro libovolný sázecí systém, ovšem testován byl pouze TeX. Použití a2ac pro TeX vytváří alternativu k programu fontinst od Alana Jeffreyho. Balík a2ac je volně k dispozici na CTANu včetně zdrojového textu v jazyce C. Program byl autorem testován na systémech SUN OS, Linux a dále v DOSu.
References:
[1] Knuth, Donald E.: Virtual Fonts: More Fun for Grand Wizards. TUGboat 11(1):13-23, April 1990.
[2] Olšák, Petr: Typografický systém TeX. CSTUG 1995, 270 stran. ISBN 80-901950-0-8.
[3] Olšák, Petr: Úvaha o fontech v CSTeXu. TeXbulletin 3/93 (121–131).
Partner of
EuDML logo