Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Olšák, Petr: Pár poznámek k novému CSTeXu. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 1/1996, 1–14, též: http://math.feld.cvut.cz/ftp/cstex/parpozn.ps
[2] Wagner, Zdeněk: Instalace českých PostScriptových fontů. Součást souboru: ftp://math.feld.cvut.cz/pub/cstex/msdos/cspsfont.zip po rozbalení soubor D:\EMTEX\DIST\cspsfont.drv
[3] Rokicki, Tomas: DVIPS: A TeX Driver. Součást souboru: ftp://math.feld.cvut.cz/pub/cstex/msdos/dvipsexe.zip po rozbalení soubor D:\EMTEX\TEXINPUT\DVIPS\dvips.tex
[4] Olšák, Petr: Typografický systém TeX. CSTUG, 1995.
[5] Olšák, Petr: Úvaha o fontech v CSTeXu. http://math.feld.cvut.cz/ftp/olsak/bulletin/uvaha.ps
[6] Olšák, Petr: Program a2ac – manupulace s fontem na úrovni PostScriptu. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 1/1996, 23–30, též součást souboru: ftp://math.feld.cvut.cz/pub/cstex/msdos/cspsfont.zip po rozbalení soubor D:\EMTEX\DOC\A2AC\a2ac-cz.doc
[7] Olšák, Petr: Dvojité hranaté závorky v matematice. https://math.fel.cvut.cz/ftp/olsak/bulletin/bbold.ps
Partner of
EuDML logo