Previous |  Up |  Next

Article

Title: PostScriptové fonty pro ty, co o nich moc nevědí (Czech)
Author: Herout, Pavel
Language: Czech
Journal: Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu
ISSN: 1211-6661 (print)
ISSN: 1213-8185 (online)
Volume: 6
Issue: 1
Year: 1996
Pages: 43-65
.
Category: informatics
.
DOI: 10.5300/1996-1/43
.
Date available: 2022-04-13T08:38:50Z
Last updated: 2023-08-10
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/149753
.
Reference: [1] Olšák, Petr: Pár poznámek k novému CSTeXu.Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 1/1996, 1–14, též: http://math.feld.cvut.cz/ftp/cstex/parpozn.ps
Reference: [2] Wagner, Zdeněk: Instalace českých PostScriptových fontů.Součást souboru: ftp://math.feld.cvut.cz/pub/cstex/msdos/cspsfont.zip po rozbalení soubor D:\EMTEX\DIST\cspsfont.drv
Reference: [3] Rokicki, Tomas: DVIPS: A TeX Driver.Součást souboru: ftp://math.feld.cvut.cz/pub/cstex/msdos/dvipsexe.zip po rozbalení soubor D:\EMTEX\TEXINPUT\DVIPS\dvips.tex
Reference: [4] Olšák, Petr: Typografický systém TeX.CSTUG, 1995.
Reference: [5] Olšák, Petr: Úvaha o fontech v CSTeXu.http://math.feld.cvut.cz/ftp/olsak/bulletin/uvaha.ps
Reference: [6] Olšák, Petr: Program a2ac – manupulace s fontem na úrovni PostScriptu.Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 1/1996, 23–30, též součást souboru: ftp://math.feld.cvut.cz/pub/cstex/msdos/cspsfont.zip po rozbalení soubor D:\EMTEX\DOC\A2AC\a2ac-cz.doc
Reference: [7] Olšák, Petr: Dvojité hranaté závorky v matematice.https://math.fel.cvut.cz/ftp/olsak/bulletin/bbold.ps
.

Files

Files Size Format View
ZpravodajCSTUG_006-1996-1_6.pdf 330.1Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo