Previous |  Up |  Next

Issue 4,  Volume 6, 1996 (Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu)

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu

213-214 Místo úvodníku...  Wagner, Zdeněk
215-239 CSTUG, Charles University, Prague, March 1996, Questions and Answers with Prof. Donald E. Knuth.  editorial board, CSTUG
239-242 Vizitky v LaTeXu.  Barák, Josef
242-246 Recenze knihy "Typografický systém TeX".  Strejc, Antonín
246-249 AZBTOTEX – program pro převod azbuky z T602 do TeXu.  Barák, Josef
250-268 Problémy s fonty v TeXu.  Štědrý, Arnošt
269-289 LaTeXová kuchařka/2.  Wagner, Zdeněk
290 BachoTeX '97.  editorial board, CSTUG
 
Partner of
EuDML logo