Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Tento článek se zabývá konverzí textových dokumentů z textového procesoru Word Perfect v 5.x do typografického systému LaTeX. Autor v něm popisuje vlastní vylepšenou verzi původního programu, která umí konvertovat akcentované znaky (tedy upravená pro češtinu) a navíc přidává konverzi dalších speciálních rysů, např. tabulek a matematických formulí.
Partner of
EuDML logo