Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
V tomto článku se popisuje postup, jak modifikovat vzhled názvů kapitol, podkapitol, apod. Důraz je kladen zvláště na pochopení mechanismu, jak LaTeX pracuje s kapitolami. Život je velmi rozmanitý a nelze počítat s tím, že již existuje balík, jenž dokáže zcela vyplnit jakékoliv požadavky nakladatele. Nejsou tedy popisována existující makra, ale je zde poskytnut návod, pomocí něhož lze dosáhnout libovolného vzhledu, ať už programováním příslušných maker od začátku nebo modifikací vhodného balíku.
References:
1. Sutor, Robert S., Dooley, Samuel S.: TeX and LaTeX on the Web via IBM texexplorer. TUGboat 19(2), 157-161(1998).
2. Moore, Ross: Presenting mathematics and languages in Web-pages, using LaTeX2HTML. TUGboat 19(2), 195-203(1998).
3. Signell, Peter: One-document scientific publishing for print and Web/CD. TUGboat 19(2), 208-213(1998).
4. Sofka, Michael D.: TeX to HTML translation via tagged DVI files. TUGboat 19(2), 214-222(1998).
5. Caroll, Lewis: The Annotated Alice: Alice’s Adventures in Wonderland and Through the Looking-Glass. strana 122. Penguin Books 1970. MR 3469831
6. Wagner, Zdeněk: LaTeXová kuchařka/1. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu, 6(2), 96-108 (1996).
7. Wagner, Zdeněk: LaTeXová kuchařka/3. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu, 7 (3), 140-167 (1997).
8. Goossens, Michel, Mittelbach, Frank, Samarin, Alexander: The LaTeX Companion. Addison Wesley, Reading 1994. ISBN 0-201-54199-8.
9. Braams, Johannes: To reset or not to reset. TUGboat 15(4), 496-497(1994).
10. Knuth, Donald E.: The TeXbook. Addison Wesley, Reading 1984. ISBN 0-201-13448-9.
11. Olšák, Petr: TeXbook naruby. Konvoj, Brno 1997. ISBN 80-85615-64-9. Elektronická verze je k dispozici na http://math.feld.cvut.cz/olsak/tbn/
12. Minařík, Květoslav: Pataňdžaliho jógasútra. Canopus, Praha 1994. ISBN 80-85202-25-5.
13. Evans-Wentz, Walter Yeeling, Minařík, Květoslav, Kolmaš, Josef: Milaräpa: velký tibetský jógin. Canopus, Praha 1996. ISBN 80-85202-28-X
14. Petiška, Eduard: Château et Légendes, Promenated au Royaume de Bohême et de Moravie. Martin, Praha 1996. ISBN 80-85955-02-4.
Partner of
EuDML logo