Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Together with increasing quality of print, available to normal users, the significance of following the typographical rules grows. These rules may seem to be purely aesthetical matter. However, most of them have practical meaning: they enable to reduce reader's effort needed for "decoding" the written text. This article deals with Czech typographical rules of using spaces.
References:
[1] Základní pravidla sazby. ON 88 2503, 1975.
[2] Kočička, Pavel, Blažek, Filip, Mohelská, Libuše: Praktická typografie. Computer Press, Praha, 2000.
[3] Pop, Pavel, Pop, Vladimír, Fléger, Jindřich: Sazba I. Ruční sazba. Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1984.
[4] Wick, Karel: Sazba matematických vzorců čtyřřádkovým způsobem. Nakladatelství ČSAV, Praha, 1961.
Partner of
EuDML logo