Previous |  Up |  Next

Article

Title: Textové mezery v TeXu (Czech)
Title: Text spaces in TeX (English)
Author: Tkadlec, Josef
Language: Czech
Journal: Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu
ISSN: 1211-6661 (print)
ISSN: 1213-8185 (online)
Volume: 12
Issue: 1
Year: 2002
Pages: 21-35
Summary lang: English
.
Category: informatics
.
Summary: Together with increasing quality of print, available to normal users, the significance of following the typographical rules grows. These rules may seem to be purely aesthetical matter. However, most of them have practical meaning: they enable to reduce reader's effort needed for "decoding" the written text. This article deals with Czech typographical rules of using spaces. (English)
DOI: 10.5300/2002-1/21
.
Date available: 2022-04-13T09:40:08Z
Last updated: 2023-08-10
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/149878
.
Reference: [1] : Základní pravidla sazby.ON 88 2503, 1975.
Reference: [2] Kočička, Pavel, Blažek, Filip, Mohelská, Libuše: Praktická typografie.Computer Press, Praha, 2000.
Reference: [3] Pop, Pavel, Pop, Vladimír, Fléger, Jindřich: Sazba I. Ruční sazba.Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1984.
Reference: [4] Wick, Karel: Sazba matematických vzorců čtyřřádkovým způsobem.Nakladatelství ČSAV, Praha, 1961.
.

Files

Files Size Format View
ZpravodajCSTUG_012-2002-1_4.pdf 220.1Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo