Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
SCAT; skenování; rozpoznávání; formuláře; čárové kódy; TeX; Linux; automatizace testů
Summary:
V článku je popsána technologie SCAT pro přípravu a skenování formulářů, která byla v minulých třech letech použita na Masarykově univerzitě a v dalších organizacích na zpracování téměř statisíce formulářů vysazených TeXem a zpracovaných za použití nástrojů otevřených systémů. Jsou diskutovány prvky navrženého systému směřující k minimální chybovosti (použití čárových kódů, rychlosti, anonymitě, maximální bezpečnosti a automatizaci zpracování.
Summary:
The paper describes SCAT (SCAnning Test) technology for batch typesetting and scanning of forms on a desktop PC. SCAT has been used for typesetting and scanning of almost 100,000 pieces of forms at the Masaryk University and other institutions in the last three years. The system is based on TeX and other Open Source tools. The design of the system that aims at minimal error rate (using bar code technology) is presented. Speed, security and maximal automatization aspects of SCAT are discussed.
References:
[1] Benadiková, Adriana, Mada, Štefan, Weinlich, Stanislav: Čárové kódy: Automatická identifikace. Grada Publishing, 1994.
[2] Hrad, Miroslav: Automatizace vytváření, zpracování a vyhodnocení písemných testů. Diplomová práce, Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky, duben 2001.
[3] Knuth, Donald E.: The TeXbook. Addison-Wesley, Reading, Massachusets, 1984.
[4] Maťák, Miroslav: Automatizované rozpoznávání testů. Bakalářská práce, Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky, 1999.
[5] Mikolaj, Roman: Gravitačný algoritmus rozpoznávania znakov. Diplomová práce, MFF UK, Bratislava, katedra informatiky, březen 1998.
[6] Olšák, Petr: The EAN barcodes by TeX. TUGboat, 15(4):459-464, 1994.
[7] Saludes, Jordi: Fast and secure multiple-option tests. TUGboat, 17(3):310-319, 1996.
[8] Schlesinger, Michail I., Hlaváč, Václav: Deset přednášek z teorie statistického a strukturního rozpoznávání. Vydavatelství ČVUT, Praha, 1999.
[9] Sojka, Petr: An Experience from a Digitization Project. Cahiers GUTenberg, (28-29):276-281, březen 1998.
[10] Sojka, Petr: Publishing Encyclopaedia with Acrobat using TeX. V Towards the Information-Rich Society. Proceedings of the ICCC/IFIP conference Electronic publishing ’98, strany 217–222, Budapest, Hungary, duben 1998. ICCC Press.
[11] Sojka, Petr, Červenka, Rudolf, Svoboda, Martin: TeX for database publishing. V Jiří Zlatuška, editor, Proceedings of the 7th European TeX Conference, Prague, 1992, strany 53-58, Brno, září 1992. Masarykova univerzita v Brně.
Partner of
EuDML logo