Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Program TeX je systém pro velmi kvalitní počítačovou sazbu vyznačující se přenositelností zdrojového kódu mezi platformami i v čase. Portable Document Format (PDF) je formát pro elektronické publikování. Tento příspěvek ukazuje možnosti elektronického publikování v PDF uživateli zvyklými na TeX.
Summary:
TeX is a system for quality typesetting with portability of source code within platforms and time. Portable Document Format (PDF) is format for electronic publishing. This paper shows possibilities of electronic publishing in PDF for pdfTeX users.
References:
[1] Allen, David M.: LaTeX presentation packages. únor 2002. http://www.ms.uky.edu/~allen/presentations.pdf
[2] Duggan, Angus: PSUtils. Free program package.
[3] Grant, Michael C., Carlisle, David: The PSfrag System, version 3. 1998.
[4] Hagen, Hans: The ConTeXt presentation styles. 2001. http://tug.org/tug2001/authors/presentations/hagen/hagenIIIslides.pdf
[5] Hagen, Hans: ConTeXt the manual. http://www.pragma-ade.com/, listopad 2001.
[6] Hagen, Hans: METAFUN. http://www.pragma-ade.com/, leden 2002.
[7] PostScript Language Document Structuring Conventions Specification. Technická zpráva 5001, září 1992.
[8] Lehmke, Stephan: TeXPower package. Home page: http://texpower.sourceforge.net
[9] Matthias, Andreas: The pdfpages Package. 2002. Email: amat@kabsi.at.
[10] Oberdiek, Heiko: PDF information and navigation elements with hyperref, pdfTeX and thumbpdf. 1999. TeXLive6:TEXMF/doc/latex/hyperref/slides.pdf.
[12] Radhakrishnan, C. V., Rajagopal, C. V., Antoine, Chambert-Loir: Trivial experiments with PSTricks manipulation. září 2001. http://ftp.agh.edu.pl/pub/tex/macros/latex/contrib/supported/pdftricks/manual.pdf
[13] Rahtz, Sebastian: Hypertext marks in LaTeX: the hyperref package. 1998. TeXLive6:TEXMF/doc/latex/hyperref/manual.pdf.
[14] Story, D. P.: The AcroTeX eDucation Bundle. Home page: http://www.math.uakron.edu/~dpstory/webeq.html
[15] PDF reference manual, v. 1.4. second edition, 2000. http://partners.adobe.com/asn/developer/acrosdk/DOCS/PDFRef.pdf
[16] Taylor, Philip: Computer typesetting or electronic publishing? New trends in scientific publication. V Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, number 1–4, strany 61–89, 1995.
[17] Thành, Hàn Thế: Seznam nových primitiv pdfTeXu. Soubor: http://www.fi.muni.cz/~thanh/download/pdftex/syntax.txt
[18] Thành, Hàn Thế: Alternativní výstup programu TeX - PDF. Zpravodaj Československého sdružení uživatel˚u TEXu, (2):69–85, 1996.
[19] Thành, Hàn Thế: Přenositelný formát dokumentu a sázecí systém TeX. Diplomová práce, Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky, 1996.
[20] Thành, Hàn Thế: Micro-typographic extensions to the TeX typesetting system. Ph.D. thesis, Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky, 2000.
[21] Thành, Hàn Thế, Rahtz, Sebastian, Hagen, Hans: The pdfTeX user manual. 2001. http://www.tug.org/applications/pdftex/pdftex-s.pdf
[22] Wicks, Mark A.: Program dvipdf. Home page: http://gaspra.kettering.edu/dvipdfm/
[23] Zandt, Timothy Van: PSTricks: PostScript macros for Generic TeX. 1993. User's guide.
[24] Zýka, Vít: Používáme pdfTeX: vkládání obrázků. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, 11(4):181–186, prosinec 2001.
[25] Zýka, Vít: Používáme pdfTeX II: prezentace fotografií aneb jak na hypertext. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, 12(1):13-21, březen 2002.
[26] Zýka, Vít: Používáme pdfTeX III: video a zvuk v prezentaci. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, 12(2):47-55, březen 2002.
Partner of
EuDML logo