Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] DocBook web page. http://www.oasis-open.org/docbook/
[2] Kay, Michael H.: Soukromé sdělení.
[3] Kay, Michael H.: XSLT procesor Saxon.
[4] Kosek, Jiří: XML pro každého. Grada Publishing, 2000. http://www.kosek.cz/xml/
[5] Murray-Rust, Peter, Rzepa, Henry, Jirát, Jiří, Nic, Miloslav, Wagner, Zdeněk: Chemical Markup Language. http://sourceforge.net/projects/cml/
[6] Vanoušek, Alois, Wagner, Jiří, Neckářová, Libuše: Vinohradský hřbitov včera & dnes. Správa pražských hřbitovů, Praha 2002. (Publikace je určena pro vnitřní potřebu členů Klubu Za starou Prahu a spolku Svatobor.)
[7] Olšák, Petr: Program csr (Czech SoRt) - abecední řazení podle normy. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, 4 (3), 126–139 (1994). http://math.feld.cvut.cz/olsak/
[8] Rahtz, Sebastian: PassiveTeX. http://users.ox.ac.uk/~rahtz/passivetex/
[9] Vanoušek, Alous: Olšanské umění, jeho tvůrci a doba. Správa pražských hřbitovů, Praha 2000. (Publikace je určena pro vnitřní potřebu členů Klubu Za starou Prahu a spolku Svatobor.)
[10] Wagner, Zdeněk: Nástroje pro práci s XML/XSLT. http://www.icebearsoft.cz/icebearsoft.euweb.cz/xml/
Partner of
EuDML logo