Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Jedním z nedostatků systému TeX je pomalá a komplikovaná instalace a konfigurace. Tento fakt někdy způsobuje nechuť začínajících uživatelů se s tímto systémem seznámit a pracovat s ním. Tento problém je dobře znám a byldiskutován i ve Zpravodaji CSTUG v anketě uživatelů TeXu (Polách, 2003). Bylo zde zmíněno, že tento problém by pomohlo vyřešit vytvoření webového rozhraní, které by simulovalo funkčnost TeXu. Popisovaný projekt "TeXonWeb" se snaží tyto nedostatky překonat a nabídnout prostředí pro představení vlastností sázecího systému bez nutnosti jej instalovat na vlastní počítač. Následně lze tohoto webového stroje použít i pro zpřístupnění určitých typů dokumentů (dopisy, objednávky apod.) běžným uživatelům, přičemž centralizovaná správa pomůže zajistit správnost podle příslušných norem a doporučení.
References:
1. ČSN 01 6910 – Úprava písemností psaných strojem nebo upravených textovými editory. Praha: Normalizační institut, 1997.
2. Seznam formulářů ke stažení: Dokument HTML s odkazy na soubory formátu Microsoft DOC. Dostupné na http://www.mendelu.cz/formulare 20. května 2004.
Partner of
EuDML logo