Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
editace PDF; nahrazování textů; Adobe Acrobat; CAD-KAS PDF Editor 2.6; PDFedit; balíček pdfpages; Text replacing; PDF editing; Adobe Acrobat; PDFedit; CAD-KAS PDF Editor 2.6; pdfpages package
Summary:
Tento článek popisuje experimenty nad editací a hromadným nahrazováním výseků textů v pdf souborech. Tento příspěvek není pro slabší povahy, protože většina experimentů byla v principu neúspěšná a nevedla ke kýženému výsledku. Jsou také prezentovány otevřené myšlenky a úvahy jednotlivých řešitelů. Článek je psán volnější formou v první osobě jednotného čísla.
Summary:
The real-world problem of deleting specific text parts in pdf files of hundreds of pages occurred out of the blue sky and the deadline was to finish the task within 24 hours. This article presents our experience with editing those pdf files using different proprietary software and trial versions as well as tools and programs from the world of open source software.
References:
[1] Domovská stránka programu PDF Editor 2.6. [online, cit. 6. června 2010] Dostupné z http://www.cadkas.com/pdf-editor-edit-pdfs.php, demoverze ke stažení z http://www.cadkas.com/pdfedit!.exe
Partner of
EuDML logo