Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
všeobecná typografie; výběr nejlepšího programu; General typography; Optimal program selection
Summary:
Článek se zabývá zobecněním možností přípravy elektronických dokumentů různých typů. Pro optimalizaci výběru programového vybavení je navržena počítačová podpora, která bere v úvahu požadavky uživatele na programy i na vlastnosti dokumentu.
Summary:
his article deals with generalization of possibilities of preparing electronic documents of various types. Computer support is proposed for optimalization of program equipment selection. It takes into account user requirements for different programs and document properties.
References:
[1] Beran, Vladimír: Aktualizovaný typografický manuál. 3. vyd. Praha: Kafka Design, 2003.
[2] Kočička, Pavel, Blažek, Filip, Mohelská, Libuše: Praktická typografie. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-722-6385-4.
[3] MendelNET 2008. Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. ISBN 978-80-7375-239-2.
[4] Minařík, Bohumil: Statistika I. Popisná statistika, část 1. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2006. ISBN 80-7157-928-9.
[5] Zajíček, Ladislav: Bajt. Praha: Svaz uživatelů výpočetní techniky, 1990–1995. ISSN 0862-9552.
Partner of
EuDML logo