Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
balíček PSTricks; PostScript; PDF; PSTricks package; PostScript; PDF
Summary:
Článek přináší přehled novinek a rozšíření balíčku PSTricks. Je to zkratka pro PostScript Tricks, přeloženo do jazyka českého jako triky s programovacím jazykem PostScript. Jedná se o balíček, který široce využívá starý programovací jazyk PostScript. Ten je také znám pod zkratkou PCL (Page Code Language) vyvíjený firmou Adobe Systems od roku 1984. PDF je odnoží PostScriptu s několika důležitými rozšířeními, ale bez možnosti matematických výpočtů
Summary:
PSTricks is an abbreviation for PostScript Tricks and uses the enormous graphical capabilities of the old programming language PostScript. It is a so-called page code language (PCL) which is distributed since 1984 by Adobe Systems. PostScript is fully Turing compatible and a stack-oriented programming language, like Assembler, Forth, Hewlett Packard pocket calculators, et al. PDF is derived from PostScript, with some important extensions but without the possibility of mathematical calculations.
References:
[1] Goossens, Michel, Mittelbach, Frank, Rahtz, Sebastian, Roegel, Denis, Voß, Herbert: The LaTeX Graphics Companion. Tools and Techniques for Computer Typesetting. 2nd edition. USA: Addison-Wesley Publishing Company, Boston, 2006. 976 pages. ISBN 978-0321508928.
[2] Voß, Herbert: PSTricks - Grafik für TeX und LaTeX. 5th edition. Germany: DANTE – Lehmanns, Heidelberg/Hamburg, 2008. 912 pages. ISBN 3865412805.
Partner of
EuDML logo